Consulta de dietètica i nutrició

INICIInici.html
 

Àurea Peña Aparicio

Dietista-Nutricionista

N. Col 000926

dietistabotiga@higia.cat

La importància d’una bona alimentació

Avui dia, l'alimentació està considerada un dels factors que més influeix en la salut de la població. Tot i disposar d'una gran oferta d'aliments, l'alimentació a la nostra vida sembla ser cada dia més inadequada. La majoria de la població no té uns coneixements clars sobre nutrició i la informació que té al seu abast és deficient, inexacta i tendenciosa.


L'alimentació participa de forma directa en el correcte creixement i desenvolupament de l'ésser humà, així que si des de la infància s'inculquen uns bons hàbits alimentaris, aquests afavoriran una vida més saludable a l'edat adulta i contribuiran a prevenir problemes de salut.


Els diferents estils de vida i els hàbits alimentaris dissenyen la salut en una societat, i són capaços de prevenir o promoure l'aparició de determinades malalties, com poden ser l'obesitat, la diabetis, l'osteoporosi, l'estrès, etc.


El cos humà és una gran fàbrica que necessita “matèries primeres” per treballar a ple rendiment físic i intel·lectual. Aquestes, arriben a través dels aliments, per això és imprescindible aprendre a menjar correctament, coneixent els ingredients o nutrients que han d'estar presents en la nostra alimentació diària, per assegurar un desenvolupament òptim i una regeneració constant del nostre organisme.


Els requeriments nutricionals varien en funció de les diferents situacions biològiques, per això s'ha d'adequar l'alimentació a les necessitats de cada persona, tenint en compte l'edat, el sexe, l'activitat desenvolupada i la condició física.


Una bona nutrició (una dieta suficient, variada i equilibrada) adequada a la naturalesa de cadascú, a l'època de la vida i  a l'activitat física que porta a terme, és un element fonamental de bona salut, no tan sols física, sinó també psíquica.


Consulta de dietètica i nutrició

A la consulta de Dietètica i Nutrició de la Botiga de Salut treballem per col·laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones a través d'una alimentació sana i natural. Posem tots els nostres recursos i coneixements per aconseguir aquest objectiu.

Elaborem tractaments dietètics personalitzats, adaptats a les necessitats individuals utilitzant com a medi  l'educació nutricional.

La nostra funció és la  d'ajudar, orientar i oferir suport durant aquest procés d'aprenentatge.Serveis que oferim

Educació nutricional i Dietètica en les diferents etapes de la vida:

 1. Embaràs i Lactància

 2. Infància i Adolescència

 3. Adults

 4. Menopausa

 5. Envelliment


Dietoteràpia

Prevenció i tractament de trastorns i malalties (sobrepès, obesitat, hipercolesterolèmia, al·lèrgies, intoleràncies, etc.)


Nutrició esportiva

Disseny de pautes alimentàries segons la pràctica esportiva i l'època de la competició


lanificació de les visites


1a VISITA:

Entrevista personal (Duració de la visita: 60’)

 1. Història clínica

 2. Història dietètica, valoració dels hàbits alimentaris

 3. Dades antropomètriques

 4. Avaluació de l'estat nutritiu

 5. Càlcul de la composició corporal


2a VISITA:

Pla nutricional + Educació nutricional (Duració de la visita: 60’)

 1. Pla nutricional personalitzat en funció de les característiques personals i dels objectius marcats

 2. S'impartirà educació nutricional oral o mitjançant l'entrega de material didàctic


VISITES DE SEGUIMENT  (Duració de la visita: 40')

Freqüència setmanal, quinzenal o mensual. S'establirà depenent del cas en particular. S'avaluaran els següents aspectes:

 1. Grau de satisfacció de la dieta

 2. Resultats obtinguts (mesures antropomètriques)

 3. En funció de la informació recollida es modificarà la dieta quan es consideri necessari

 4. Es continuarà amb l'educació nutricional